üniversite harç miktaları 2009-2010

2009-08-20 23:49:00

Buna göre, normal öğretimde en yüksek öğrenci katkı payını, 591 TL olarak tıp fakültesi öğrencileri ödeyecek. Türkçe öğretim yapılan tıp fakültelerinde 591 TL olarak belirlenen katkı payı, İngilizce öğretim yapılan tıplarda iki katı ödenecek. Kamuoyunda “gece öğretimi” olarak bilinen ikinci öğretimdeki öğrencilerden ise 770 TL ile 4 bin 268 TL arasında katkı payı alınacak. Üniversite öğrencilerinin, 2009-2010 öğretim yılında normal ve ikinci öğretim için ödeyecekleri katkı payları ve ödeme esaslarını belirleyen Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öğrenci katkı payları tıp fakültesinde 591, devlet konservatuvarında 589, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 494, veteriner fakültesinde 386, hukuk fakültesinde 313, fen-edebiyat ve iletişim fakültelerinde de 284 TL olarak belirlendi. En düşük katkı payını ise 71 TL ile açık öğretim fakültesi öğrencileri ödeyecek.

-İKİ TAKSİTTE-

Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenecek.

Lisans üstü öğrenime kayıtta da aynı esaslar geçerli olurken, lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmayacak. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katkı payı ödeyecek.

-ÖDEMEYENE AF YOK-

Üniversiteye bu yıl kaydolacak ve katkı kredisi almak için başvurduğunu belgeleyenlerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak. Katkı kredisi başvurusu olumsuz çıkanlar ise, katkı payının tamamını ikinci taksit döneminde ödeyecek.

Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.

İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise, bir aylık ek süre tanınacak. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilecek.

-KAYIT DONDURAN ÖDEMEYECEK-

Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alanlar hariç, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak.

Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.

-MEZUN OLAMAYANLAR-

Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı dışında, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından, normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınacak.

Mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri 1 yıl sonraya sarkan öğrenciler ise, ilk yarı yılda mezun olmaları halinde ikinci yarıyıl için katkı payı ödemeyecek.

İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmayacak.

-ŞEHİT ÇOCUKLARINDAN ALINMAYACAK-

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatını kaybedenler, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmayacak.

mynet

0
0
0
Yorum Yaz